Chat với chúng tôi
Tôi có thể giúp gì cho bạn?
Hệ Thống Hỗ Trợ
Trang Chủ > Tuyển dụng
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư sản xuất Hà Nội (HanoiPie) là đơn vị xuất khẩu các sản phẩm túi xách, hàng mặc, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mang lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường quốc tế. HanoiPie là đơn vị tiên phong xây dựng môi trường hệ thống làm việc, quản lý chất lượng theo nhu cầu khách hàng, gọi tắt là ISO 9001 - 2008. Đây là mô hình kinh doanh tiên tiến, hiện đại, theo tiêu chuẩn quốc tế, là tiêu chuẩn cho sự phát triển bền vững của công ty.
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư sản xuất Hà Nội (HanoiPie) là đơn vị xuất khẩu các sản phẩm túi xách, hàng mặc, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm mang lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường quốc tế. HanoiPie là đơn vị tiên phong xây dựng môi trường hệ thống làm việc, quản lý chất lượng theo nhu cầu khách hàng, gọi tắt là ISO 9001 - 2008. Đây là mô hình kinh doanh tiên tiến, hiện đại, theo tiêu chuẩn quốc tế, là tiêu chuẩn cho sự phát triển bền vững của công ty.
Để bổ sung nguồn cán bộ nhân viên trong công ty trong thời gian tới, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư sản xuất Hà Nội cần tuyển các vị trí sau:
Hỗ Trợ Trực Tuyến